Menü
Aktuális
Hegyvidéki Történetek
Ági vagyok BLOG
Ajánló
Egészség
Gasztro
Zöld környezet
Nagyvilág

 2019-11-21

Fél évszázad szolgálat – Lambert Zoltán atya a Városmajorból

Fél évszázad szolgálat – Lambert Zoltán atya a Városmajorból

Ötven év nagyon hosszú idő egy ember, de még egy közösség életében is. A Városmajori Jézus Szíve plébániatemplomban fél évszázada szolgálja a hívőket Lambert Zoltán atya. Odaadó és önfeláldozó munkásságát a Hegyvidéki Önkormányzat azzal ismerte el, hogy 2013-ban a kerületünk díszpolgárává választotta.

A XII. kerület talán legismertebb temploma a Városmajorban, a Csaba utcában található. A Jézus Szíve plébániatemplomot jogosan tartják az elmúlt száz év egyik legkiemelkedőbb egyházművészeti alkotásának. Tavaly ősszel itt került sor egy nagyszabású, ugyanakkor mégis meghitt ünnepségre. Lambert Zoltán plébános szentmise keretében a Városmajorban adott hálát az elmúlt ötven esztendő papi szolgálatáért.
 
Igazi példakép

Az atya rendkívül népszerű személyiség – és nem csak a kerületünkben! A nevét jól ismerik szerte az országban a katolikus hívők, mindenekelőtt azok, akik részt vettek valamelyik általa szervezett zarándoklaton. Az ünnepélyes alkalommal Erdő Péter bíboros érsek mondott homíliát.

Ebben méltatta, hogy Lambert Zoltán milyen nagyszerű munkát végzett itt, a városmajori plébániai közösségben. Kitért arra is, hogy ez a plébánia különleges hely. Szentélyként működik, ám eközben nincs elszakadva a világtól. Nagyszerű építészek és művészek hozták létre, és sajátos légkörével azonnal megérinti az ajtaján belépő hívők lelkét. Amikor az érsek végigtekintett a templomot zsúfolásig megtöltő hívőkön, felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy még a legszebb helyeket is az ott élő, működő és szolgáló emberek teszik teljessé. Erdő Péter azt kívánta, hogy Zoltán atya a jövőben is ugyanolyan hatékonyan közvetítse az isteni kegyelmet, mint az előző öt évtized során.
 
Megújulás és fejlődés

Kerületünk talán legismertebb plébánosa 1942-ben született. A múlt század ötvenes és hatvanas éveiben a politikai hatalom cseppet sem támogatta azokat, akik szerették volna korlátok nélkül átélni keresztény hitüket. Számos megpróbáltatás és nehézség várt az ifjú Zoltánra is, amikor úgy döntött, hogy a hívők szolgálatának szenteli az életét.

Elszántsága nem ingott meg, határozottan ment a maga útján, amelynek egyik fontos állomására 1965-ben került sor. A fiatalembert ekkor szentelték pappá Esztergomban. Három évvel később érkezett meg ide közénk, a Hegyvidékre.

1968-ban lett a Városmajori Jézus Szíve plébánia káplánja. A hívők közössége gyorsan megismerte és megszerette. A hitéleten kívül az erejéből futotta arra is, hogy a templom felújítását kezdeményezze, és megszervezze, elevenebbé tegye a katolikus közösség mindennapjait. 1979-től érseki tanácsos.

Ahogy pedig teltek az évek, lassan megváltozott a világ, az ország és a Városmajor is. Amikor 1992-ben már plébánosként állhatott a Csaba utcai templom oltára elé, csodálatos új lehetőségek nyíltak meg a hívők számára. Lambert Zoltán kihasználta, hogy az állam már nem korlátozni, hanem támogatni akarja az egyházat. Összefogva a hívőkkel, nagyszerű eredményeket ért el. Sikerült felújíttatnia a plébániatemplom belső részét, majd a tornyot is.

A nevéhez jelentős hitéleti és társadalmi aktivitás is fűződik. Komoly szerepet játszott abban, hogy a Széll Kálmán téren működni kezdjen a közösségi ház. Szem előtt tartotta, hogy a hívők közössége számára mennyire fontos az ifjúsági munka. Már 1990-ben, vagyis közvetlenül a rendszerváltás után közreműködött a Városmajori Katolikus Ifjúsági Egyesület megalakításában. A kerületi fiatalok között népszerű egyesület igazi közösségként működik, és folyamatosan várja programjaival az érdeklődőket.

Fél évszázados szolgálata után lehetősége nyílt eleven kapcsolatot kialakítani közel valamennyi városmajori katolikus családdal. Rengetegen járnak el a szentmiséire. Az ország szélesebb közvéleménye akkor ismerhette meg a nevét és a hangját, amikor a Magyar Katolikus Rádió többször is közvetítette a városmajori szentmiséket.

Nem csupán a saját templomára figyelt oda, beválasztották a Magyar Rákellenes Liga kuratóriumába is. E testület elnökeként elérte, hogy felújítsák az Országos Onkológiai Intézet Kápolnáját. A plébániai templomtól nem messze működik a Pannónia Sacra Katolikus Általános Iskola. Lambert atya közreműködésével 2000-ben sor került az intézmény szentségi kápolnájának felszentelésére. Öt évvel később protonotárius kanonokká nevezték ki.
 
A zarándokok szolgálatában

A hazai hívők 2007-ben ünnepelték a Szent Erzsébet jubileumi évet. Lambert atya ekkor megszervezte a Városmajorból Máriaremetére tartó gyalogos zarándoklatot. Maga is a hívőkkel tartott és vezette őket az útjuk során. Öt évvel később, Mindszenty József bíboros jubileumi évében megismételték a zarándoklatot. A máriaremetei szentmisét Erdő Péter esztergom-budapesti érsek mutatta be. A jubileumi engesztelő zarándoklaton nem csak magyar hívők vettek részt, csatlakoztak hozzájuk a tengeri zarándoklat vándorai is. Őket könnyű volt észrevenni a tömegben, mert elhozták magukkal a częstochowai Fekete Madonna gyönyörű képmását is.

A tíz kilométer hosszú zarándoklaton több ezer hívő vett részt, Lambert Zoltánon kívül Bíró László püspök és Süllei László érseki helynök vezette a magyar családokért és a hazáért imádkozó hívőket. Korábban 1947 őszén szervezték meg ezt a zarándoklatot.

Akkor a Boldogasszony évét meghirdetve Mindszenty József bíborost követte százezer hívő végig a Szamos utcán, a Városmajor utcán egészen Máriaremetéig. A zarándoklatokra napjainkban ötévenként kerül sor.

Zoltán atya munkásságát a magyar állam is elismerte, 2013-ban kitüntették a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével. Plébánosunk a hívők több egymást követő nemzedékét szolgálta, az évtizedek alatt mindenki kitapasztalhatta az alázatát, hűségét és szeretetét. Nagyfokú érzékenységről tett tanúbizonyságot az öregek és a szegények iránt. Odafigyelt az elesett, beteg emberekre. Élete és munkássága mindenkinek megmutatja, milyen az, ha valaki a Szentlélek által vezetve járja a maga útját.

Ajánló
Ajánló
A rendíthetetlen vértanú – Apor Vilmos püspök

A rendíthetetlen vértanú – Apor Vilmos püspök

II. János Pál pápa 1997-ben Rómában avatott boldoggá egy vértanúhalált halt magyar...

Szép, szomorú vendégünk – Gizella főhercegnő

Szép, szomorú vendégünk – Gizella főhercegnő

Hosszú évtizedeknek kellett eltelnie ahhoz, hogy az 1848-as forradalmat eltipró osztrák...

Mozik, filmszínházak a Hegyvidéken - anno és most

Mozik, filmszínházak a Hegyvidéken - anno és most

Egykor több mozi is működött kerületünkben, amelyek már nem üzemelnek, de a Hegyvidéken...