Menü
Aktuális
Hegyvidéki Történetek
Ági vagyok BLOG
Ajánló
Egészség
Gasztro
Zöld környezet
Nagyvilág

 2020-01-17

A Fehér Sas-rend lovagja – Piłsudski marsall és a Hegyvidék

A Fehér Sas-rend lovagja – Piłsudski marsall és a Hegyvidék

A Fehér Sas-rend Lengyelország legmagasabb és legtekintélyesebb kitüntetése. Csakis azok kaphatják meg, akik önfeláldozóan szolgálják a nemzetet. Az Apor Vilmos téren egy ilyen férfiú, Józef Piłsudski emléktábláját láthatjuk, és 2018. ősze óta a Csörsz parkban egy szobor is emléket állít neki. Érdemes közelebbről is megismerkedni az emlékhely történetével és a lengyel függetlenségért küzdő katonatiszt életével.

Hazánk régi barátja, Lengyelország 1935 tavaszán gyászba borult. Ekkor hunyt el a lengyelek nemzeti hőse, Piłsudski marsall, aki nálunk is nagy népszerűségnek örvendett. A várban, a Mátyás-templomban szertartásra került sor, amelyen a legfontosabb állami méltóságaink is részt vettek. A Hegyvidéken a Vince utat Piłsudski útnak nevezték el, ennek a végén található napjainkban az Apor Vilmos tér. Itt került sor 1936 tavaszán egy meghitt hangulatú ünnepségre.
 
Viharos évek

A két világháború között hazánkban komoly tagsággal működött a Magyar–Lengyel Egyesület. Nagy gonddal ápolták a két nemzet közös történelmét, és számos helyen állítottak fel valamilyen emlékművet. Antal Dezső építész és a Margit híd mellett található Przemyśl-emlékmű megalkotója, Sződy Szilárd készítette el a márványtáblát, a körülbelül hetven centi átmérőjű, bronzból öntött portrét, valamint a kerítés kőfalán elhelyezett koronás lengyel sast.

A történelem viharai nem kímélték sem hazánkat, sem lengyel barátainkat. Bő három évvel az emlékmű felavatása után már hiába kerestük volna Lengyelországot Európa térképén. 1944-ben aztán Budapest is lángba borult. Elpusztult az emléktábla és a bronz féldomborműnek is nyoma veszett. Ha nem lett volna ott a kerítésen a koronás sas, sokan talán nem is tudhatták volna, hogy egykor itt emlékeztünk meg a független Lengyelország megteremtőjéről. Mivel Piłsudski a szovjetek elszánt ellenfelének számított, ezért 1945 után nem illett őt megünnepelni.

A hazai lengyelek közössége azonban jól tudta, hogy kinek az emlékét őrzi a magányos sas. A rendszerváltás után azonnal ünnepséget tartottak, majd 1993-ban sor került az elpusztult emlékmű pótlására. A tekintélyes méretű mészkőtáblát Fáskerti István tervezte, a marsallt ábrázoló portré pedig Pusztai Ágoston keze munkája. Két esztendővel később a ma látható új szöveg is felkerült a marsall mellé. A Bem József Egyesület és a Lengyel Nagykövetség azt szerette volna, hogy az erre sétálók többet is megtudjanak arról az elszánt államférfiról, aki egy rendkívül viharos történelmi időszakban állt hazája élére.
 
Harcban született

Az első világháború végén újjászületett egykori északi szomszédunk, Lengyelország. A lengyelek több mint egy évszázadon keresztül voltak három szomszédos birodalom alattvalói. Azt, hogy sikerült lerázniuk magukról az idegen rabigát, a Piłsudskihoz hasonló elszánt hazafiaknak is köszönhették. Józef 1867-ben született a mai Litvánia egyik városában. Ősei lengyel nemesek voltak, ám csak titokban ápolhatták nemzetük hagyományait, mivel a környéken ekkor az oroszok uralkodtak. Józefet beíratták a vilniusi orosz gimnáziumba, ahol csak nehezen tudta eltitkolni, mennyire gyűlöli a megszállókat. Az apja alig néhány évvel Józef születése előtt fegyverrel harcolt az oroszok ellen.

1887-ben a cári rendőrség lecsapott az ifjúra és szibériai száműzetésbe küldte. Rabként lett Szentpétervár elszánt ellensége. 1905-ben szövetséget alapított, és megkezdte a lengyelek katonai felkészítését egy esetleges újabb szabadságharcra. Lengyel légiói fegyverrel harcoltak az első világháborúban az oroszok ellen. Amikor pedig létrejöhetett a független állam, Piłsudskit bízták meg egy új halálos veszély elhárításával.
 
Küzdelmes évtizedek

A cárok koronája a sárba hullott, de az oroszok helyét keleten egy új, a korábbinál is veszélyesebb ellenség vette át. A szovjetek már 1919-ben felléptek Lengyelország ellen. A világforradalom lázában égve az egykori cári tartományt vissza akarták hozni Moszkva fennhatósága alá.

A lengyelek 1920 tavaszán megtámadták Ukrajnát, de vereséget szenvedtek. A szovjetek elképesztő erejű offenzívába kezdtek. A nyugati hatalmak már leírták a lengyeleket, és attól tartottak, hogy a kozákok hamarosan eljutnak német földre, és ott is fellobbantják a bolsevik forradalom lángját.

Ahhoz azonban, hogy a szovjetek Berlint fenyegessék, először el kellett volna foglalniuk Varsót. A lengyel fővárosban azonban igazi csoda történt. Piłsudski mesterien vezetve a csapatait, legyőzte a bolsevikokat, és kis híján csapdába ejtette mindet.

A Második Lengyel Köztársaság 1921-ig elszántan küzdött, míg a rigai békében sikerült megállapodniuk az új határokról. Érdekes, hogy a lengyel-szovjet háborúra tulajdonképpen a Szovjetunió létrejötte előtt került sor, sok lengyel éppen ezért csak lengyel-bolsevik háború néven emlegeti azt. 

Piłsudski nem aratott teljes sikert, nem sikerült egy olyan hatalmas Lengyelországot megteremtenie, amelyik elég erős ahhoz, hogy soha többé ne kelljen a németektől és az oroszoktól félnie, ám a kelet-európai káoszban meg tudta őrizni hazája függetlenségét.

Az aktív politizálástól 1923-ban vonult vissza, de 1926-ban visszatért, és egészen haláláig irányította az országot. Bár sokan bírálták azért, ahogy a politikai pártokkal bánt, a hazafiasságát és történelmi sikereit nem vonták kétségbe. Az Apor Vilmos téri emléktáblája mind a mai napig a hazai lengyelek fontos emlékhelye.

Ajánló
Ajánló
Menedék vész idején – a Szent János Kórház krónikája

Menedék vész idején – a Szent János Kórház krónikája

Napjainkban kerületünkben működik Magyarország egyik legnagyobb múltra visszatekintő...

A lefejezett szobor – a magyar tábori vadászok emlékműve a Városmajorban

A lefejezett szobor – a magyar tábori vadászok emlékműve a Városmajorban

Nyolcvan esztendővel ezelőtt megtisztelő feladatot kapott a két világháború közötti...

Főhajtás és emlékezet – elhunyt Szőnyi Erzsébet, kerületünk díszpolgára

Főhajtás és emlékezet – elhunyt Szőnyi Erzsébet, kerületünk díszpolgára

December végén szomorúan értesültünk arról, hogy elhunyt egy nagyszerű magyar...