Menü
Aktuális
Hegyvidéki Történetek
Ági vagyok BLOG
Ajánló
Egészség
Gasztro
Zöld környezet
Nagyvilág

 2023-04-13

Világok határán – a nagymúltú Nagykapos

Világok határán – a nagymúltú Nagykapos

A történelmi Zemplén vármegye egyik ősi települése, Nagykapos ma három világ határvidékén fekszik. Az itt élők a mai napig tanúbizonyságot tesznek hazaszeretetükről, pedig a szülőföldjük már több mint száz éve egy idegen állam alá került.

Kerületünk egyik legszebb részén található a Nagykapos utca. Városatyáink annak idején jól választották ki e közterület helyét, bár Csillebérc és az erdők találkozása nem jelent olyan éles határvonalat, mint amilyennel a nagykaposiaknak 1920 óta szembesülniük kellett.

E színmagyar település az első világháborút követően lett a csehszlovák állam része. Ráadásul a második világháború után az akkori győztes hatalmak által az új keleti határ a szovjet uralom alá került falvaktól és városoktól vágta el e történelmi település lakóit. Nagykapos napjainkban is az egymástól eltérő világok találkozási pontján fekszik. Szlovákia és a délebbre fekvő magyar tájak között nem okoz gondot a közlekedés. A keleti szomszéd, Ukrajna azonban 1945 óta másként fejlődött, mint az egykori Zemplén vármegye. Nem könnyű ilyen körülmények között megőrizni a magyarságukat, ám a nagykaposiak kitartásról és tiszteletre méltó öntudatról tettek tanúbizonyságot.
 
Gyönyörű történelmi emlékek

Nagykapos a történelmi időkben a legendás Zemplénország része volt. Zemplén vármegye Magyarország legizgalmasabb közigazgatási egységei közé tartozott. Ha valaki Borsodból vagy Szabolcsból átsétált ide, az egészen a Kárpátok hófödte csúcsaiig, a lengyel határig eljuthatott. Nagykapos már a Kárpát-medencei magyar történelem hajnalán is fontos központnak számított: elsőként 1214-ben említik meg a feljegyzések. Nem messze a várostól található egy hatalmas, várra emlékeztető, fehér tornyú kolostor. A leleszi prépostságot III. Béla királyunk utasítására alapították. A premontrei szerzetesek birtokként megkapták a környékbeli falvakat, így Nagykapost is.

Az alapítólevelük másolata sokat segít abban, hogy jobban megismerjük a település korai évszázadait. Érdekes, hogy a feljegyzésből kiderül, a környéken nem valamilyen szláv eredetű, hanem színmagyar lakosság élt. A nagykaposiak büszkék lehetnek szülőföldjük történelmére: bár a múlt nem kímélte őket, tovább ápolják hagyományaikat. 1910-ben a lakosság 99 százaléka magyar volt. Száz évvel később még mindig 60 százalék körül mozog ez az arány.
 
Viharos évszázadok

Az első világháborút követően megváltozott a Magyar Királyság területén élő népek és nemzetiségek élete. A budai városatyák a következő évek során a maguk eszközeivel küzdöttek azért, hogy honfitársaink ne feledkezzenek el a trianoni határokon túlra került területekről, magyar városokról, falvakról, tájakról, amelyek emlékét a kerületünkben is több utca neve őrzi.

A nagykaposiakat sokáig elkerülték a történelem legdurvább viharai. Az egykori kis falu lassan, de biztosan fejlődött. A 14. században már saját templommal büszkélkedhetett, amelyet Szent Miklósnak szenteltek.  Ekkor a terület még nem számított határok közé zárt végvidéknek. A nagykaposiak élénk kereskedelmet folytattak a közeli hazai nagyvárosokkal, Kassával, Ungvárral és az Alföld településeivel. A 15. század elején már egy mezőváros rangját viselték és a gazdagságukat jól mutatja, hogy vásártartási jogot kaptak. A mohácsi csata után azonban nehezebb időszak következett.
 
Összefogás és a hagyományok megőrzése

A magyar történelem egyik tragédiája, hogy a válságos időkben őseink gyakran képtelennek voltak az összefogásra. Jó példa erre Nagykapos sorsa a török uralom időszakából. A várost többször is megsarcolták, feldúlták, kirabolták, csak éppen nem a szultán seregei, hanem a török helyett inkább egymás ellen küzdő magyar nagyurak portyázói meg az osztrákok.

Átmenetileg akkor támadt nyugalom, amikor Zemplénben megerősödött a magyar király uralma. Nagykaposon sok céh alapult, és az ipar is fejlődött. Ungvár mellett itt is sor került fontos tanácskozásokra, közgyűlésekre.

Csakhogy miközben sikerült kiszorítani a törököt Magyarország területének nagy részéről, Nagykapos fejlődése megtört. Csökkent a lakosság száma, megszűnt az ipar, és a túlélők többsége újra mezőgazdasági munkával szerezte meg a napi betevőjét. A megmaradásában fontos szerep jutott a premontrei szerzetesrendnek.

A későbbi krónikák feljegyezték, hogy a vidék lassacskán magára talált. Nagykapos híres volt a jó földjeiről és a hatalmas erdeiről. Az első világháború küszöbén több környékbeli falvat is a városhoz csatoltak. Az itt élők, hasonlóan a zempléniek többségéhez, kivették a részüket az első világháborúból, és bátran harcoltak a hazánkra törő idegen seregek ellen. A csehszlovák uralom átmenetileg 1938-ban ért véget, a magyar zászlót azonban 1945-ben le kellett vonni a plébániatemplom előtti zászlórúdról.

Ha valaki Zemplénben túrázik, azt Nagykaposban is több érdekesség várja. Ilyen a városi templom, a magyar tanítási nyelvű általános iskola, a kiskaposi plébániatemplom, a turulszobor, a millecentenáriumi emlékmű és Szent István király szobra. A Magyar Közösségi Házban jó néhány történelmi dokumentumot őriznek, többek között a város nagy fiáról, Erdélyi János költőről, akinek litográfiáját Barabás Miklós készítette. A magyar történelmi tájak szerelmeseinek érdemes néhány napot eltölteni ezen a környéken.

Ajánló
Ajánló
Rényi-Vámos Ferenc professzor – a Hegyvidék új díszpolgára

Rényi-Vámos Ferenc professzor – a Hegyvidék új díszpolgára

A nyári hónapok egyik legizgalmasabb, ám talán legmeghittebb jellegű rendezvényén, a MOM...

Egy legyőzhetetlen magyar falu – séta a Perbete utcában

Egy legyőzhetetlen magyar falu – séta a Perbete utcában

Kétszázhatvan esztendővel ezelőtt földrengés csapott le Észak-Magyarországra. Elpusztult egy...

Budapest első digitális helytörténeti sétája a Hegyvidéken

Budapest első digitális helytörténeti sétája a Hegyvidéken

A napokban adták át Budapest első digitális helytörténeti sétáját, ami lehetővé teszi, hogy akár...