Menü
Aktuális
Hegyvidéki Történetek
Ági vagyok BLOG
Ajánló
Egészség
Gasztro
Zöld környezet
Nagyvilág

 2022-07-14

A világ legvakmerőbb huszárja – Hadik András gróf

A világ legvakmerőbb huszárja – Hadik András gróf

Bukovina magyar lakta területén sétálva érdekes történeteket, legendákat hallhatunk Andrásfalva és Hadikfalva lakóitól. A múltból egy legendás személyiség bontakozik ki: olyasvalaki, akinek Mária Terézia ugyanolyan sokat köszönhetett, mint a madéfalvi veszedelem után a hegyeken túlra menekült székelyek.


Kerületünkben átsétálva a Kútvölgyből Virányosba végigmehetünk egy kellemes utcán. A sarkokon a táblák jelzik, hogy az egykori városatyák a Galgóczy utca és az Alsó Svábhegyi út között a 18. század legjelentősebb európai hadvezérének, a legkiválóbb államférfiak között helytálló Hadik András grófnak állítottak emléket.
 
A császárnő hű támasza

Mielőtt sétálnánk egy jót a XII. kerületben, képzeletben látogassunk el Bécsbe, a Természettudományi Múzeum melletti térre. Mária Terézia császárnőnek emeltek itt monumentális emléket. A magyarok fontosságát jól mutatja, hogy öt honfitársunknak is itt láthatjuk az ércszobrát. Elsőként Nádasdy Ferenc tűnik a szemünkbe. Mellette áll egy kiemelkedő fontosságú hadvezér, Hadik András. 

Kettőjükön kívül itt van Fray György királyi történetíró, Grassalkovich Antal koronaőr (a gödöllői kastély megépítője) és Brukenthal Sámuel erdélyi kancellár szobra is. Mária Terézia korában mind az öten a politikai élet sztárjai közé tartoztak, ám a világ manapság már csak Hadik Andrásra emlékszik közülük.

Ez nem a véletlen műve, mivel a magyar kisnemesi családból származó férfi nem csupán páratlanul sikeres életútjával szolgálhat követendő példaként, de elképesztő bátorságával, talpraesettségével és vakmerőségével is.
 
Változó világban

Hadik András 1710-ben született a jelenleg Szlovákiához tartozó Csallóközben. Kamaszkorában nemcsak Magyarország, de Európa keleti része is teljesen átalakult. Bár a török még mindig fenyegető veszélyt jelentett a déli határon, Szulejmán szultán utódai már nem voltak olyan erősek, mint alig egy nemzedékkel korábban. A százötven évig tartó török elnyomás után új ellenségek jelentek meg a határokon. A Habsburg Birodalmat a mind erősebbé váló poroszok fenyegették. A gyakori válságok és katonai összetűzések miatt nagy szükség volt megbízható katonákra.

A kuruc szabadságharcok emléke elhalványult, amikor Hadik Mihály futaki kisnemes harmadik fia katonai szolgálatra jelentkezett a Beleznay huszárezredben. Nagyjából ekkor kezdődött egy másik fiatalember katonai pályafutása is. Hohenzollern Frigyesnek a porosz király volt az apja. Frigyes nem tűrte a zsarnokságot, imádta a jó zenét és a szépirodalmat, ezért megpróbált elszökni Poroszországból, hogy Angliában kezdjen új életet. Elfogták, börtönbe került és kivégezték a legjobb barátját.

A trónörökös azzal próbálta meg enyhíteni apját, hogy beállt a katonák közé, és személyesen vette a kezébe egy gyalogezred irányítását. Ekkor még senki sem tudhatta, hogy ők ketten egy negyed századdal később kirobbanó háború legfontosabb szereplői, egymás ellenségei lesznek. Hadik Andrásnak nem volt könnyű dolga, mivel vetélytársa Nagy Frigyes néven került be a történelemkönyvekbe, és sokan mind a mai napig őt tartják az utolsó igazi hadvezér-uralkodónak.
 
Nehéz a királynők élete

Mária Terézia III. Károly magyar király, német-római császár leánya volt. A Habsburg Birodalom története során ő volt az egyetlen nő, aki felülhetett a trónra. III. Károlynak nem született fia, ezért megpróbálta a külföldi hatalmakkal elfogadtatni, hogy a lánya követi a birodalom országainak élén. Amikor meghalt, a franciák, a poroszok, a spanyolok és a bajorok azonnal szembefordultak a királynővel. Az 1740-ben kirobbant osztrák örökösödési háború rengeteg véráldozattal járt, de megnyitotta a karrier lehetőségét a tehetséges és vakmerő katonatisztek előtt.

Hadik András is a birodalom hősei közé tartozott. Végigharcolta a háborút, amelynek a végére bekerült a főtisztek közé, majd a tábornoki karba. Mária Terézia bőkezűen támogatta és megjutalmazta azokat, akik kitűntek a szolgálatában. A sikeres és viszonylag fiatal főtiszt elég tekintélyes volt ahhoz, hogy egy igazi grófnőt vegyen el feleségül. Négy gyermekük született. A fiúkból magas rangú katonatisztek lettek, míg a lányuk egy herceghez ment feleségül.
Hadik András azonban nem sokáig örülhetett a családja gyarapodásának. 1757-ben kitört a hétéves háború.
 
A híres huszárkaland

1757 őszén Hadik támadást indított, és Sziléziából kiindulva elfoglalta Berlint, Nagy Frigyes fővárosát. A magyar huszárok győzelme az egész világot megdöbbentette. Berlin lakóinak nem kellett félni, mert Hadik huszárjai úriemberként viselkedtek. Jutalmul tábornokuk megkapta a Mária Terézia-rend nagykeresztjét, és gróffá léptették elő.

További fényes pályafutás várt rá. Állt Erdély, de Galícia tartomány élén is, és a tekintélyét felhasználva elérte, hogy a bukovinai székelyek kegyelmet kapjanak. Pesti palotájában ma a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat székháza működik. Az életéről Szikora János rendezésében épp most készül film, amit valószínűleg az idén megtekinthetünk.

Ajánló
Ajánló
Párhuzamos életek – a két Edvi Illés Aladár

Párhuzamos életek – a két Edvi Illés Aladár

Kerületünk vadregényes részén húzódik a boldog békeidők egyik jelentős hazai alakjáról elnevezett...

Múltunk keserédes emléke – Krasznahorka büszke vára

Múltunk keserédes emléke – Krasznahorka büszke vára

A múlt század derekán majdnem negyven éven keresztül egy utca őrizte kerületünkben egy gyönyörű...

Hatezer oldal az utókornak – Hegedős Károly, a bátor honvéd építész

Hatezer oldal az utókornak – Hegedős Károly, a bátor honvéd építész

Az első világháború után Hegedős Károly a maga eszközével próbálta meg jobbá és szebbé tenni a...